Kurikulum 

SYURGA PELAJAR.
Nikmati Puluhan Ribu Video Yang DiSusun Khas Utk Pelajar2 Sekolah Dari Pra-Sekolah, Tahun 1-6 Dan Tingkatan 1-5 Di Vdeo.my

Kongsikan Pautan Di Bawah Kepada Ahli Keluarga Dan Rakan-Rakan.

Utk Tingkatan 1 Klik Pautan Berikut.
https://vdeo.my/akademik-ti1

Bahasa Melayu - https://vdeo.my/bahasamelayutingkatan1

English - https://vdeo.my/englishtingkatan1

Pendidikan Islam - https://vdeo.my/pendidikanislamtingkatan1

Matematik - https://vdeo.my/matematiktingkatan1

Sains - https://vdeo.my/sainstingkatan1

Sejarah - https://vdeo.my/sejarahtingkatan1

Bahasa Arab - https://vdeo.my/bahasaarabtingkatan1

Geografi - https://vdeo.my/geografitingkatan1

 

Utk Tingkatan 2 Klik Pautan Berikut.
https://vdeo.my/akademik-ti2

Bahasa Melayu - https://vdeo.my/bahasamelayutingkatan2

English - https://vdeo.my/englishtingkatan2

Pendidikan Islam - https://vdeo.my/pendidikanislamtingkatan2

Matematik - https://vdeo.my/matematiktingkatan2

Sains - https://vdeo.my/sainstingkatan2

Sejarah - https://vdeo.my/sejarahtingkatan2

Bahasa Arab - https://vdeo.my/bahasaarabtingkatan2

Geografi - https://vdeo.my/geografitingkatan2

 

Utk Tingkatan 3 Klik Pautan Berikut.
https://vdeo.my/akademik-ti3

Bahasa Melayu - https://vdeo.my/bahasamelayutingkatan3

English - https://vdeo.my/englishtingkatan3

Pendidikan Islam - https://vdeo.my/pendidikanislamtingkatan3

Matematik - https://vdeo.my/matematiktingkatan3

Sains - https://vdeo.my/sainstingkatan3

Sejarah - https://vdeo.my/sejarahtingkatan3

Bahasa Arab - https://vdeo.my/bahasaarabtingkatan3

Geografi - https://vdeo.my/geografitingkatan3

 

Utk Tingkatan 4 Klik Pautan Berikut.
https://vdeo.my/akademik-ti4

Bahasa Melayu - https://vdeo.my/bahasamelayutingkatan4

English - https://vdeo.my/englishtingkatan4

Pendidikan Islam - https://vdeo.my/pendidikanislamtingkatan4

Matematik - https://vdeo.my/matematiktingkatan4

Sains - https://vdeo.my/sainstingkatan4

Sejarah - https://vdeo.my/sejarahtingkatan4

Bahasa Arab - https://vdeo.my/bahasaarabtingkatan4

PQS - https://vdeo.my/pendidikanalqurandanalsunnahtingkatan4

PSI - https://vdeo.my/pendidikansyariahislamiahtingkatan4

Tasawwur Islam - https://vdeo.my/tasawwurislamtingkatan4

Ekonomi - https://vdeo.my/ekonomitingkatan4

Perniagaan - https://vdeo.my/perniagaantingkatan4

 

Utk Tingkatan 5 Klik Pautan Berikut.
https://vdeo.my/akademik-ti5

Bahasa Melayu - https://vdeo.my/bahasamelayutingkatan5

English- https://vdeo.my/englishtingkatan5

Pendidikan Islam - https://vdeo.my/pendidikanislamtingkatan5

Matematik - https://vdeo.my/matematiktingkatan5

Sains - https://vdeo.my/sainstingkatan5

Sejarah - https://vdeo.my/sejarahtingkatan5

Bahasa Arab - https://vdeo.my/bahasaarabtingkatan5

PQS - https://vdeo.my/pendidikanalqurandanalsunnahtingkatan5

PSI - https://vdeo.my/pendidikansyariahislamiahtingkatan5

Tasawwur Islam - https://vdeo.my/tasawwurislamtingkatan5

Ekonomi - https://vdeo.my/ekonomitingkatan5

Perniagaan - https://vdeo.my/perniagaantingkatan5

 

Utk Pra Sekolah Klik Pautan Berikut
https://vdeo.my/akademik-pra

Utk Tahun 1 Klik Pautan Berikut.
https://vdeo.my/akademik-ta1 

Utk Tahun 2 Klik Pautan Berikut.
https://vdeo.my/akademik-ta2 

Utk Tahun 3 Klik Pautan Berikut.
https://vdeo.my/akademik-ta3 

Utk Tahun 4 Klik Pautan Berikut.
https://vdeo.my/akademik-ta4 

Utk Tahun 5 Klik Pautan Berikut.
https://vdeo.my/akademik-ta5 

Utk Tahun 6 Klik Pautan Berikut.
https://vdeo.my/akademik-ta6