Assalamualaikum.

ALUAN PENGETUA. Saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan penerbitan Laman Web Sekolah Ini

Dalam usianya yang baru, sekolah ini telah menyinar dalam aktiviti kurikulum mahupun ko kurikulumnya.

Bersesuaian dengan era multimedia sekarang ini, maka pelancaran Laman Web adalah satu langkah yang amat bijak dan tepat sekali. Semoga segala usaha ke arah pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkualiti.

 

 

Ustaz Abdul Rahman Bin Hassan

Pengetua,

Madrasah An-Nur Al-Islamiah (MADAN), Kedah Darul Aman.