Kami warga Madrasah An-Nur Al-Islamiah (MADAN)  dengan ini bertekad, beriltizam, berikrar dan berjanji memberi perkhidmatan berkualiti untuk:

1. 

2.